Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal GDPR

Cine suntem noi şi cum ne puteți contacta

NeoMagnet SRL cu sediul social în Oradea, Leonardo Da Vinci, nr. 33 ,Bl. D85, parter,  înmatriculată la ORC Birhori, sub nr. J05/1256/2013, având CUI RO32073000.
Contact: office@neomagnet.ro
Telefon: 0770.991.901
Telefon: 0730.083.650

Confidenţialitatea dumneavoastră

În cursul relaţiilor noastre cu dumneavoastră, vom colecta şi procesa informaţii personale despre dumneavoastră. Informaţiile personale includ orice informaţie care să ne permită să vă identificăm ca individ, de exemplu, numele, adresa de e-mail sau numărul de telefon.

Ne angajăm să protejăm confidenţialitatea dumneavoastră. Vom folosi informaţiile dumneavoastră personale, în conformitate cu toate legile şi reglementările în vigoare care se referă la protecţia datelor şi a vieţii private, inclusiv Regulamentul UE general privind protecţia datelor (GDPR).

Acest document vă spune: 
- ce informaţii personale colectăm;
- de ce colectăm aceste informaţii;
- modul în care le vom folosi;
- cât timp le vom păstra;
- cine altcineva le va vedea;
- cum ne puteţi contacta;
- drepturile dumneavoastră în ceea ce priveşte informaţiile personale pe care le deţinem, inclusiv drepturile dumneavoastră de a modifica, şterge şi de a vedea informaţiile.

Când folosiţi site-ul nostru web, vom plasa , de asemenea, şi cookies pe dispozitivul dumneavoastră, vă rugăm să consultaţi Pagina Cookies pentru mai multe informaţii despre Cookies pe care le folosim şi cum puteţi schimba setările acestora.

Ce informaţii colectăm?

Colectăm următoarele tipuri de informaţii:

  • numele dumneavoastră;
  • adresa poştală;
  • adresa dumneavoastră de email;
  • numărul dumneavoastră de telefon;
  • dacă doriţi să primiţi informaţii de la noi prin e-mail, mesaje text SMS, poştă sau prin telefon;

Datele dvs. cu caracter personal sunt utilizate în următoarele scopuri:

Pentru prestarea serviciilor în beneficiul dvs.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

a) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
b) Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
c) Returnarea produselor conform prevederilor legale;
d) Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;
e) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs.

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între NeoMagnet SRL și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de Cumpărăror, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:
–  măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor
–  măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
–  măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în această materie.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal
Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.
Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor.
Vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.
SC NeoMagnet SRL are o deosebită grijă pentru protecia și securitatea datelor utilizatorilor săi și a celor ce transmit comenzi prin intermediul website-ului www.neomagnet.ro, urmărind în permanenṭă protejarea datelor personale ale clienilor.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:
– furnizorilor de servicii de curierat;
– furnizorilor de servicii de plată/bancare;
– furnizorilor de servicii de marketing 

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

Cât timp păstrăm informaţiile dumneavoastră personale?

Vom păstra informaţiile dumneavoastră personale numai atâta timp cât este necesar pentru scopul pentru care le utilizăm indicat mai sus și ulterior în conformitate cu procedurile interne și cerințele legale.

Plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

Datele, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro